TV4 i stor programsatsning om Sveriges historia

TV4 i stor programsatsning om Sveriges historia

I höst startar inspelningarna av en av TV4:s största och mest långsiktiga programsatsningar någonsin. I nära samarbete med Norstedts förlag, och i samband med deras produktion och utgivning av ett nytt flerbandsverk om Sveriges historia, skildrar TV4 Sveriges historiska resa, hela vägen från stenåldern fram till i dag.

Intresset för historia ökar allt mer och behovet av en ny dokumentation av Sveriges historia har vuxit i takt med att Sverige har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste fyrtio åren.

TV4 kommer, i samband med Norstedts förlags utgivning av ett nytt flerbandsverk om Sveriges historia, under två säsonger, med start 2009, att bjuda tittarna på storslagna tv-skildringar av vårt lands historiska milstolpar.

– Jag är verkligen stolt och glad över att TV4 kan vara delaktig i att sprida kunskap om Sveriges historia och därigenom ge oss viktigt perspektiv på vår samtid, säger TV4:s programdirektör Åsa Sjöberg.

Producent för och initiativtagare till programserien är Christian Arnet, som tillsammans med Jan Guillou tidigare skapat de framgångsrika TV4-satsningarna Arns rike och Häxornas tid.

Vetenskaplig redaktör för tv-serien är professor Dick Harrison, som även är huvudredaktör för Norstedts förlags verk.

Lämna ett svar